Wordpress nâng cao

Các hook cơ bản của Woocommerce

Các hook cơ bản của Woocommerce

Dưới đây là tất cả các hook của Woocommerce để tùy biến giao diện trang bán hàng ...
Thêm tính năng bắt buộc càI plugin khi kích hoạt theme

Thêm tính năng bắt buộc càI plugin khi kích hoạt theme

Nếu bạn đã từng sử dụng qua nhiều theme trả phí chắc chắn đã từng bắt gặp ...