Wordpress

Các hook cơ bản của Woocommerce

Các hook cơ bản của Woocommerce

Dưới đây là tất cả các hook của Woocommerce để tùy biến giao diện trang bán hàng mà không cần đụng đến code mặc định bên trong của Woocommerce và có thể update phiên bản mới 1 cách dễ dàng. Woocommerce có nhiều trang khác nhiều nên sẽ có từng phần hook khác nhau. Vì thế bài viết này sẽ chia ra nhiều phần và nhiều hook. Bây giờ bạn đã biết các hook Woocommerce , tất cả những gì bạn cần làm là tạo các hàm và bổ sung trong file functions.php của thme là add_action(‘place-hook-here’,’your-PHP-function-here’); và bạn có ...
Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Bạn muốn làm các nút cộng trừ cho trường số trong form thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần này Tư liệu Bạn có thể dùng CDN Bootstrap 4 hoặc tải và nhúng vào theme tại trang chủ của Bootstrap 4 <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> Hướng dẫn code Sử dụng phần html dưới đây để bỏ vào template của bạn: HTML Code <div class="input-group"> <span class="input-group-btn"> <button type="button" class="btn btn-default btn-number" disabled="disabled" data-type="minus" data-field="quant[1]"> <span class="glyphicon glyphicon-minus"></span> </button> </span> <input type="text" name="quant[1]" class="form-control input-number" value="1" min="1" max="10"> <span class="input-group-btn"> <button type="button" class="btn btn-default btn-number" ...
Thêm tính năng bắt buộc càI plugin khi kích hoạt theme

Thêm tính năng bắt buộc càI plugin khi kích hoạt theme

Nếu bạn đã từng sử dụng qua nhiều theme trả phí chắc chắn đã từng bắt gặp các thông báo yêu cầu cài và kích hoạt các plugin mà họ khuyến khích cài. Sở dĩ hay xảy ra trường hợp này là do các theme đó có sử dụng một vài plugin để thêm tính năng cho website của mình, hoặc cần nên cài các plugin riêng của họ để nó hoạt động tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách làm tính năng như thế thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách bạn thêm tính năng yêu cầu cài plugin cần ...
Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Cách tạo nút plus(cộng) và minus(trừ) cho Bootstrap 4 khá đơn giản bạn, bản chỉ cần thêm vài dòng CSS. Thường Accordion sử dụng để thiết kế FAQ (Các câu hỏi thường gặp). Yêu cầu cơ bản Vì ta sử dụng icon của FontAwesome để tạo nút + và - nên ta sẽ thêm FontAwesome trong header (header.php). Biết cơ bản CSS <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css"> Cách tạo Accordition HTML Để xem cách tạo Accordition bạn có thể đọc hướng dẫn tại đây <div id="accordion"> <div class="card"> <div class="card-header"> <a class="card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseOne"> Collapsible Group Item #1 </a> </div> <div id="collapseOne" class="collapse show" ...