Wordpress cơ bản

Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Làm nút cộng trừ cho trường số trong Bootstrap 4

Bạn muốn làm các nút cộng trừ cho trường số trong form thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần này Tư liệu Bạn có thể dùng CDN Bootstrap 4 hoặc tải và nhúng vào theme tại trang chủ của Bootstrap 4 <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> Hướng dẫn code Sử dụng phần html dưới đây để bỏ vào template của bạn: HTML Code <div class="input-group"> <span class="input-group-btn"> <button type="button" class="btn btn-default btn-number" disabled="disabled" data-type="minus" data-field="quant[1]"> <span class="glyphicon glyphicon-minus"></span> </button> </span> <input type="text" name="quant[1]" class="form-control input-number" value="1" min="1" max="10"> <span class="input-group-btn"> <button type="button" class="btn btn-default btn-number" ...
Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Hướng dẫn tạo nút cộng và trừ Accordion trong Bootstrap 4

Cách tạo nút plus(cộng) và minus(trừ) cho Bootstrap 4 khá đơn giản bạn, bản chỉ cần thêm vài dòng CSS. Thường Accordion sử dụng để thiết kế FAQ (Các câu hỏi thường gặp). Yêu cầu cơ bản Vì ta sử dụng icon của FontAwesome để tạo nút + và - nên ta sẽ thêm FontAwesome trong header (header.php). Biết cơ bản CSS <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css"> Cách tạo Accordition HTML Để xem cách tạo Accordition bạn có thể đọc hướng dẫn tại đây <div id="accordion"> <div class="card"> <div class="card-header"> <a class="card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseOne"> Collapsible Group Item #1 </a> </div> <div id="collapseOne" class="collapse show" ...