Bạn muốn làm các nút cộng trừ cho trường số trong form thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần này

Tư liệu

Bạn có thể dùng CDN Bootstrap 4 hoặc tải và nhúng vào theme tại trang chủ của Bootstrap 4

<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>

Hướng dẫn code

Sử dụng phần html dưới đây để bỏ vào template của bạn:

HTML Code

<div class="input-group">
     <span class="input-group-btn">
       <button type="button" class="btn btn-default btn-number" disabled="disabled" data-type="minus" data-field="quant[1]">
         <span class="glyphicon glyphicon-minus"></span>
       </button>
     </span>
     <input type="text" name="quant[1]" class="form-control input-number" value="1" min="1" max="10">
     <span class="input-group-btn">
       <button type="button" class="btn btn-default btn-number" data-type="plus" data-field="quant[1]">
         <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
       </button>
     </span>
   </div>

Nếu bạn muốn tạo nhiều field như này thì có thể thay đổi biến quant[“biến số”] để đoạn js có thể chạy được không bị lỗi.

Jquery Code

$('.btn-number').click(function(e){
  e.preventDefault();
  
  fieldName = $(this).attr('data-field');
  type   = $(this).attr('data-type');
  var input = $("input[name='"+fieldName+"']");
  var currentVal = parseInt(input.val());
  if (!isNaN(currentVal)) {
    if(type == 'minus') {
      
      if(currentVal > input.attr('min')) {
        input.val(currentVal - 1).change();
      } 
      if(parseInt(input.val()) == input.attr('min')) {
        $(this).attr('disabled', true);
      }

    } else if(type == 'plus') {

      if(currentVal < input.attr('max')) {
        input.val(currentVal + 1).change();
      }
      if(parseInt(input.val()) == input.attr('max')) {
        $(this).attr('disabled', true);
      }

    }
  } else {
    input.val(0);
  }
});
$('.input-number').focusin(function(){
  $(this).data('oldValue', $(this).val());
});
$('.input-number').change(function() {
  
  minValue = parseInt($(this).attr('min'));
  maxValue = parseInt($(this).attr('max'));
  valueCurrent = parseInt($(this).val());
  
  name = $(this).attr('name');
  if(valueCurrent >= minValue) {
    $(".btn-number[data-type='minus'][data-field='"+name+"']").removeAttr('disabled')
  } else {
    alert('Sorry, the minimum value was reached');
    $(this).val($(this).data('oldValue'));
  }
  if(valueCurrent <= maxValue) {
    $(".btn-number[data-type='plus'][data-field='"+name+"']").removeAttr('disabled')
  } else {
    alert('Sorry, the maximum value was reached');
    $(this).val($(this).data('oldValue'));
  }
  
  
});
$(".input-number").keydown(function (e) {
    // Allow: backspace, delete, tab, escape, enter and .
    if ($.inArray(e.keyCode, [46, 8, 9, 27, 13, 190]) !== -1 ||
       // Allow: Ctrl+A
      (e.keyCode == 65 && e.ctrlKey === true) || 
       // Allow: home, end, left, right
      (e.keyCode >= 35 && e.keyCode <= 39)) {
         // let it happen, don't do anything
         return;
    }
    // Ensure that it is a number and stop the keypress
    if ((e.shiftKey || (e.keyCode < 48 || e.keyCode > 57)) && (e.keyCode < 96 || e.keyCode > 105)) {
      e.preventDefault();
    }
  });

Bạn copy đoạn trên bỏ vào phần footer.php hoặc ngay dưới đoạn html nhưng mà để đoạn này chạy bằng jquery mặc định của wordpress thì bạn phải đặt nó trong đoạn code dưới

jQuery(document).ready(function($) {
  // Code jquery
});

Lưu lại và tận hưởng thành quả. Bạn có thể tự CSS lại để đúng theo ý mình muốn.
Chúc các bạn thành công!